CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seminarium Förbränning av biobränsle på rost

Sven Hermansson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
(2009)
[Bok, med redaktör]

Presentationsunderlag från årligt återkommande seminarium om förbränning av biobränsle på rost. Medverkande är forskare från Chalmers och Lunds tekniska högskola samt representanter från tillverkare och brukare av rosteldade förbränningsanläggningar.

Nyckelord: biobränsle, rost, rostpannor, förbränningDenna post skapades 2009-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 96594

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur