CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural investigation of the initial oxidation at 1450°C and 1500°C of a Mo(Si,Al)2-based composite

Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Torbjörn Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Linda Ingemarsson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Mats Sundberg ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Materials at High Temperature (0960-3409). Vol. 26 (2009), 2, p. 137-143.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 96579

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur