CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural investigation of the KCl-induced Corrosion of the Austenitic alloy Sanicro 28 (35Fe27Cr31Ni) at 600°C

Christian Proff (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Torbjörn Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Carolina Pettersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Materials at High Temperature (0960-3409). Vol. 26 (2009), 2, p. 113-125.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 96563

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur