CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An ESEM in-situ investigation of the influence of H

Torbjörn Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Bagas Pujilaksono (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Samuel Hallström ; John Ågren ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Corrosion Science (0010-938X). Vol. 51 (2009), p. 1914-1924.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 96556

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur