CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probabilistic model of heat flow through the building envelope.

Krystyna Pietrzyk (Sektionen för arkitektur) ; Kamal Handa (Institutionen för arkitektur)
Proceedings of 18th Annual AIVC (Air Infiltration and Ventilation Centre) Conference, Athens, Greece (0 946075 91 3). (1997)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 96550

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur