CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recapturing the spirit of Quality

Christina Mauléon (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2009-08-24.
CPL Pubid: 96518

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell kvalitetsutveckling (1999-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur