CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fordism, Sociotechnical Systems, Toyodism and Future Systems

Mica Comstock ; Mats Winroth (Institutionen för arbetsorganisation)
1999.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96511

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur