CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slutrapport I forskningsprojektet: Utveckling av produktiva monteringssystem

Mats Björkman ; Kristina Säfsten ; Mats Winroth (Institutionen för arbetsorganisation) ; Erik Sundin ; Martina Berglund, ; Jens Bengtsson ; Staffan Bröte
2001.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96509

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur