CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktionssystem och produktionsstrategi i balans

Kristina Säfsten ; Mats Winroth (Institutionen för arbetsorganisation)
2002.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96493

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur