CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Manufacturing Strategies: The influence of manufacturing strategies upon the decision process when investing in new assembly equipment

Mats Winroth (Institutionen för arbetsorganisation) ; Mats Björkman
Proceedings from the 33rd CIRP International Seminar on Manufacturing Systems, June 5-7 2000 p. 1-6. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96489

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur