CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Manufacturing strategies: A survey among medium sized enterprises in Sweden

Mats Winroth (Institutionen för arbetsorganisation) ; Mats Björkman
Proceedings of the 34th CIRP International Seminar On Manufacturing Systems, May 16-18, 2001, Athens, Greece (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96485

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur