CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of the congruence between manufacturing strategy and production system in SMME

Kristina Säfsten ; Mats Winroth (Institutionen för arbetsorganisation)
Proceedings of the Stimulating Manufacturing Excellence in Small and Medium Enterprises, SMESME ’01, Conference, May 14-16, 2001, Aalborg, Denmark (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur