CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Manufacturing Networks: Identification of Success Factors

Mats Winroth (Institutionen för arbetsorganisation) ; Rafa Boix Miralles ; Mike Danilovic
Proceedings of the 35th CIRP International Seminar On Manufacturing Systems, CIRP-ISMS 2002, May 13 – 15, 2002, Soul, South Korea (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur