CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Empirical Bayes models for multiple probe type microarrays at the probe level

Magnus Åstrand (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Petter Mostad (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
BMC Bioinformatics (1471-2105). Vol. 9 (2008),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: differential gene-expression, oligonucleotide arrays, transformation, normalization, datasetDenna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 96465

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur