CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collaborative manufacturing networks – A study of success factors

Andreas Sandgren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation)
Proceedings of the 16th Annual POM Conference, Chicago, USA, April 29 – May 2 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96463

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur