CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlling Levels of Automation – A model for identifying manufacturing parameters

Veronica Granell (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Jörgen Frohm (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation)
Proceedings of the 9th IFAC Symposium on Automated Systems Based on Human Skill and Knowledge, May 22-24, Nancy, France (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96460

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur