CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiplication Acceleration through Twin Precision

Magnus Själander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems (1063-8210). Vol. 17 (2009), 9, p. 1233-1246.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 96459

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Efficient and Flexible Embedded Systems and Datapath Components