CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Models from experiments: combinatorial drug perturbations of cancer cells

Sven Nelander ; Weiqing Wang ; Bjoern Nilsson ; Qing-Bai She ; Christine Pratilas ; Neal Rosen ; Peter Gennemark (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Chris Sander
Molecular Systems Biology (1744-4292). Vol. 4 (2008),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: engineering gene networks, multicomponent therapeutics, regulatory networks, metabolic network, neural networks, breast-cancer, systems, phosphorylation, epistasis, robustnessDenna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 96456

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur