CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Motion of nanometer sized magnetic particles in a magnetic field gradient

Vincent Schaller (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Ulli Kraeling ; Cristina Rusu ; Karolina Petersson ; Jan Wipenmyr ; Anatol Krozer ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Christer Johansson
Journal of Applied Physics (0021-8979). Vol. 104 (2008), 9, p. no:093918.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: low reynolds-numbers, rod-like chains, friction coefficient, on-chip, nanoparticles, ferrofluids, simulations, biomedicine, suspensions, separationDenna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 96423

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Magnetic Multicore Nanoparticles: Magnetic Properties and Applications