CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Zero modes for the magnetic Pauli operator in even-dimensional Euclidean space

Mikael Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Letters in Mathematical Physics (0377-9017). Vol. 85 (2008), 2-3, p. 111-128.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: schrodinger-operators, charged-particle, ground-state, fieldsDenna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2013-01-24.
CPL Pubid: 96417

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk fysik

Chalmers infrastruktur