CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Manufacturing competition through the Factory-in-a-Box concept

Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Mats Jackson
Proceedings of the 18th Annual POM Conference, Dallas, USA, May 4-7 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96413

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur