CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linking manufacturing strategy implementation to levels of automation

Veronica Granell (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Proceedings of the 14th International Annual EurOMA Conference - Managing Operations in an Expandnng Europe, Ankara, Turkey, June 17-20 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96410

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur