CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

THE EFFECT OF CROSSLINKING ON ELECTRICAL PROPERTIES IN LDPE

Susanne Nilsson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Annika Smedberg ; Thomas Hjertberg
INSUCON 2009 CONFERENCE PROCEEDINGS, Birmingham, UK, on 26-28 May (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-08-24.
CPL Pubid: 96409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Materialkemi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur