CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automation Strategies - Implications on strategy process from refinement of manufacturing strategy content

Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Kristina Säfsten
Proceedings of the 19th Annual POM Conference, San Diego, USA, May 9-12 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96405

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur