CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Are small and medium sized manufacturing enterprises a homogenous group? - An empirical study of manufacturing characteristics

Malin Löfving (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Proceedings of FAIM 2008, Skövde, Sweden, June 30-July 2 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96402

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Enhancing competitiveness in small and medium-sized manufacturing enterprises - A study of the manufacturing situation of subcontractors in Sweden