CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The great information rift - The mismatch between data in MRP/ERP systems and reality

Peter Almström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Proceedings of MITIP 2009, Bergamo, Italy, October 15-16 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur