CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamiska automationsnivåer

Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Tidskriften Gjuteriet 1, p. 24-25. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: automation, produktionssystemDenna post skapades 2009-08-24. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 96388

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur