CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Full-scale wind pressure measurements around a reinforced concrete chimney

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur) ; Kamal Handa (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1989. - 85 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-08-21. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 96351

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur