CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Risk analysis of air infiltration in the building

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur)
Proceedings of Scandinavian Forum for Stochastic Mechanics, Aalborg, Denmark (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-21. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 96347

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur