CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Risk analysis of air infiltration in a single family house.

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur) ; Kamal Handa (Institutionen för arkitektur)
Materials of Expert Meeting of International Energy Agency - Energy Conservation in Buildings and Community Systems, Lausanne, Switzerland (1992)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-08-21. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 96346

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur