CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Risk analysis of air infiltration in a single family house (based on full-scale pressure measurements)

Krystyna Pietrzyk (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-192818-x.- 113 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: air infiltration, ventilation, wind pressureDenna post skapades 2009-08-21. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 96343

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1995-11-28
Tid: 10:00
Lokal: Arkitektur, 2265
Opponent: prof. Gunnar Kärrholm

Ingår i serie

Chalmers University of Technology, Building Aerodynamics Research Group 1995:1