CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extreme value statistic (application to the wind speed data measured in Antarctic)

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. - 40 s.
[Rapport]

Nyckelord: extreme wind, statisticDenna post skapades 2009-08-21. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 96333

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur