CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Full-scale measurements of indoor air flow

Kamal Handa (Institutionen för arkitektur) ; Krystyna Pietrzyk (Sektionen för arkitektur)
Proceedings of the17th Annual AIVC (Air Infiltration and Ventilation Centre) Conference Vol. 1 (1996), p. 273-282.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-08-21. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 96326

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur