CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transcriptome analysis of a respiratory Saccharomycescerevisiae strain suggests the expression of its phenotype is glucose insensitive and predominantly controlled by Hap4, Cat8 and MigI

Nicklas Bonander ; Cecilia Ferndahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Petter Mostad (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Martin D. B. Wilks ; Celia Chang ; Louise Showe ; Lena Gustafsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Christer Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Roslyn M. Bill
BMC Genomics (1471-2164). Vol. 9 (2008), p. 365.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: glycolytic-enzymes, chemostat cultures, carbon metabolism, messenger-rnas, cerevisiae, yeast, genes, protein, binding, overexpressionDenna post skapades 2009-08-21. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 96293

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi (2008-2014)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Genetik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur