CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Insulator Selection for AC Overhead Lines With Respect to Contamination

A.C. Baker ; M. Farzaneh ; R.S. Gorur ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; R.J. Hill ; G.G. Karady ; H.M. Schneider
IEEE Transaction on Power Delivery (0885-8977). Vol. 24 (2009), 3, p. 1633-1641.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-08-21.
CPL Pubid: 96286

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur