CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A globally convergent numerical method and the adaptivity technique for a hyperbolic coefficient inverse problem. Part I: analytical study

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael V. Klibanov
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-08-20. Senast ändrad 2009-08-20.
CPL Pubid: 96280

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:32