CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Consistent time-cycle approximation for cyclic plasticity coupled to damage

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computational Plasticity VIII, Fundamentals and Applications, Part 2 p. 1103-1105. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Cyclic loading, DamageDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 9625

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur