CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methane oxidation over alumina and ceria supported platinum

Elin Becker (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Topics in Catalysis (1022-5528). Vol. 52 (2009), p. 1957-1961.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Oxidation of methane over Pt/Al(2)O(3) and Pt/CeO(2) catalysts was studied by transient gas-flow reactor and in situ FTIR spectroscopy experiments. The Pt/CeO(2) catalyst is generally more active, indicating more efficient CH(4) dissociation, especially during oxygen pulsing, which likely is connected to the higher oxygen storage capacity/mobility of ceria.

Nyckelord: LOW-TEMPERATURE; PT/AL2O3 CATALYSTS; CO OXIDATION; SPECTROSCOPY; DIOXIDE; XANES; WATER; CEO2Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-08-20. Senast ändrad 2017-11-28.
CPL Pubid: 96231

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemisk fysik
Katalys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Interactions of methane and carbon monoxide with platinum - Supported catalysts and chemical sensors