CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In situ Measurement of Self-Heating in Intrinsic Tunneling Spectroscopy

Vladimir Krasnov (Extern ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Martin Sandberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; I Zogaj
PHYSICAL REVIEW LETTERS Vol. 94 (2005), p. 077003.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 9623

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur