CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Virtual control for high conversion of methane over supported Pt

Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Michael Nordström (Institutionen för kemi- och bioteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Topics in Catalysis (1022-5528). Vol. 52 (2009), 13-20, p. 1962-1966.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A transient model for oxidation of methane over Pt/Al2O3 monolith catalysts has been developed by rigorous consideration of mass- and heat transport and mean-field treatment of the reaction kinetics. By coupling a virtual regulator using the reactant slip, methane or oxygen partial pressures, or oxygen surface coverage as feedback variable(s) as such or in combinations for control of feed composition, the influence of gas composition changes on the methane conversion has been investigated.

Nyckelord: CATALYTIC-OXIDATION; LOW-TEMPERATURE; Pt/Al2O3; CODen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-08-20. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 96229

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kinetik
Kemisk fysik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur