CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

VHF-band SAR for detection of concealed ground targets

Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Proc. NATO RTO Symposium on Sensor and Sensor Denial by Camouflage, Concealment and Deception, held in Brussels, Belgium, 19-20 April 2004 p. 19-1 - 19-11. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]

RTO-MP-SCI-145Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 9622

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2003-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur