CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low VHF-band backscatter from coniferous forests on sloping terrain

Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; X. Luo (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
IEEE Trans. Geosci. Rem. Sens. Vol. 43 (2005), 10, p. 2246-2260.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Forestry, scattering, synthetic aperture radar (SAR), very high frequency (VHF) radarDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 9621

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik
Fjärranalys

Chalmers infrastruktur