CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 165-Gb/s 4:1 Multiplexer in InP DHBT Technology

Joakim Hallin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Torgil Kjellberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Thomas Swahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEEE Compound Semiconductor IC Symposium p. 260-263. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 9619