CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasma phospholipid EPA and DHA in relation to atherosclerosis in 61-year-old men

Helen Lindqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Björn Fagerberg ; Johannes Hulthe
Atherosclerosis (0021-9150). Vol. 205 (2009), 2, p. 574-578.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-08-19. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 96185

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)
Wallenberglaboratoriet (GU)

Ämnesområden

Kardiovaskulär medicin
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur