CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Superconducting quantum interference phenomenon in Bi_2Sr_2CaCu_2O_{8+\delta} single crystals

Martin Sandberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Vladimir Krasnov
PHYSICAL REVIEW B Vol. 72 (2005), p. 212501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 9618

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur