CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards optimization of washing machine suspension dynamics

Thomas Nygårds (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proceeding för konferensen Svenska Mekanikdagar p. 98. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-08-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 96156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur