CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Requirements in the value stream - Between materials supply- and assembly processes

Christian Finnsgård (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Carl Wänström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
In 16th International Annual EurOMA Conference: Implementation – realizing Operations Management knowledge. 14-17 June, 2009, Göteborg. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-17. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 96065

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Assembly processes and materials supply systems design