CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time Transfer by Passive Listening Over a 10-Gb/s Optical Fiber

R. Emardson ; Per Olof Hedekvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; M. Nilsson ; Sven-Christian Ebenhag (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; R. T. K. Jaldehag ; P. Jarlemark ; Carsten Rieck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jan M. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; L. Pendrill ; P. Löhtberg ; H. Nilsson
IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT Vol. 57 (2008), 11, p. 2495-2501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Global positioning system (GPS), optical fiber, synchronous digital hierarchy (SDH), time transfer, two-way


DOI 10.1109/TIM.2008.925023Denna post skapades 2009-08-17. Senast ändrad 2017-09-29.
CPL Pubid: 96052

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Time and Frequency Transfer using Passive Techniques in Active Fiber Optic Networks