CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hyperelastic Constitutive Models for Consolidation of Commingled Yarn Based Composites

Maciej Wysocki (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Leif Asp
proceedings of 9th International Conference on Flow Processes in Composite Materials (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-17. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 96019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur