CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TWO-PHASE CONTINUUM MODELLING OF COMPOSITES CONSOLIDATION

Maciej Wysocki (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Leif Asp ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proc. of 13th European Conference on Composite Material, Stockholm, Sweden (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-08-17. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 96018

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur